Logo Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa-Turvattu Luonto ry
Etusivu Uutiset Artikkelit Keskustelut Linkit Yhdistys

Suomi neuvottomana kehitysmaiden maatalouden surkean tilan edessä

Juuri ilmestynyt - ja kommenttikierroksella oleva - kehityspoliittisen toimenpideohjelman luonnos vain toteaa tilanteen - jopa ikään kuin sen hyväksyen, lähes siihen alistuen - ja on vailla mitään konkreettisia parannusehdotuksia.

Tähän tapaan (näissä alla olevissa lainauksissa on kaikki, mitä maataloudesta tai ruokaturvasta luonnoksessa mainitaan):

”Globaalin ruokaturvan saavuttaminen on kansainvälisen kehityspolitiikan suurimpia haasteita. Oikeus ruokaan on osa oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Yli kaksi kolmasosaa äärimmäisessä köyhyydessä elävistä ihmisistä asuu maaseudulla. Maatalous on pääelinkeino suurimmalle osalle maaseudun ihmisistä. Viisisataa miljoonaa pienviljelijää, joista suurin osa on naisia, tuottaa ruokaa noin kahdelle miljardille ihmiselle. He viljelevät 80 prosenttia Aasian ja Afrikan viljelyalasta ja tuottavat 80 prosenttia ruuasta, joka kulutetaan kehitysmaissa. Kehitysmaiden pienviljelijät ovat avainasemassa globaalin ruokaturvan saavuttamisessa.”

Tässä ei ollenkaan sanota, mitä asiassa pitäisi tehdä. Eikä kunnolla sitäkään, mistä tämä köyhyys johtuu. Tuntuu jopa siltä, että tämän tilanteen oletetaan pysyvän. Teksti antaa ymmärtää, että meillä on jatkossakin nuo 500 miljoonaa pienviljelijää. Jotka ovat avainasemassa.

Jos puoli miljardia viljelijää tuottaa ruoan vain kahdelle miljardille ihmiselle, kysehän on äärimmäisestä tuottamattomuudesta: he ruokkivat käytännössä vain perheensä.

Todetaan siis ongelma, mutta yhtään toimenpidettä ei ehdoteta.

Kyllä, vähän lisää ohjelmassa sanotaan. Tuodaan esiin johdonmukaisuuden vaatimus, kolmeenkin kertaan:

”Globaalin ruokaturvan edistämiseen tarvitaan eri toimijoiden monipuolista yhteistyötä ja politiikka-alojen johdonmukaisuutta. Ruokaturvan toteutuminen edellyttää, että muiden muassa maatalous-, kalastus-, kauppa-, energia-, terveys-, ympäristö- ja luonnonvarapolitiikat ovat linjassa kehityspolitiikan kanssa. Hyvinvoinnin lisäksi ruokaturva edistää yhteiskunnallista vakautta ja turvallisuutta."

"• tukemalla ruokaturvaa johdonmukaisella politiikalla sekä kansallisesti että globaalisti"

"Suomi toimeenpanee OECD:n suosituksia ja ottaa käyttöön OECD:n johdonmukaisuustyökalun, ensi vaiheessa ruokaturvan teemasta."


Kyllä, johdonmukaisuus on varmaan tärkeä asia. Mutta sitä ei voi syödä.

Mutta jos tämä kehitysmaan viljelijä pystyisi yhden hehtaarin sijaan viljelemään kaksi, se olisi lisää syötävää. Tai myötävää.

Tai jos tämä kehitysmaan viljelijä saisi hehtaariltaan nykyisen sijaan kaksinkertaisen sadon, se olisi myös lisää syötävää. Tai myötävää.

(Kyllä, jossain vaiheessa joku viljelijä sitten lopettaa, ja siirtyy muihin tehtäviin. Tai poika tai tytär ei jatka maanviljelijän ammatissa. Jne. Tätä kutsutaan myös ”rakennemuutokseksi”. Se ei ole paha asia.)

Mutta tällaisia tavoitteita ei kehityspoliittinen ohjelma aseta, saati sitten keinoja, joilla niihin päästäisiin.

Tuon tekstiluonnoksen pohjalta on vaikea sanoa, mitä ylipäänsä tavoitellaan. Ollaan kyllä johdonmukaisesti huolissaan, ja toivotaan parempia aikoja. Eikö tällaista otetta asiaan kutsuta juuri neuvottomuudeksi?

***

Itse asiassa tavoitteet (ja keinotkin) olisi voinut ilmaista hyvinkin helposti, kirjoittamisen vaivasta paljolti säästyen. Näin (esimerkiksi, ehdotuksemme):

”Suomi tukee ja noudattaa kehitysmaiden maaseudun kehittämisessä FAO:ssa v. 2011 hyväksyttyä nk. Save and Grow -mallia”.

***

Päivitys 16.2.2012: Annoimme asiasta lausuntomme – joka yllättäen vaikutti! Ohjelman tuota tekstikohtaa muutettiin, ks. tänne

***

Kehityspoliittisen ohjelman luonnos löytyy Kepan sivulta

Heikki Jokipii, 5. 01. 2012.

Takaisin uutislistaan

Puu

© Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry