Logo Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa-Turvattu Luonto ry
Etusivu Uutiset Artikkelit Keskustelut Linkit Yhdistys

Lausuntomme luonnoksesta valtioneuvoston ruokapoliittiseksi selonteoksi

Ryyditettynä jälkikäteen joillakin linkkauksilla. Tämä teksti lähti maa- ja metsätalousministeriölle, määräajassa.

______________________

Koska ruokapoliittisessa selonteossa linjataan, että tavoitteena on

- parantaa tuottavuutta ja myös
- varmistaa kotimaisten raaka-aineiden saatavuus

olisi nyt sopiva hetki irrottautua tavoitteesta lisätä Suomen luomutuotantoa, ja myös sanoa se selvästi tässä asiakirjassa.

Sillä luomuala Suomessa tuottaa hehtaaria kohti vain noin neljänneksen syötävää siitä mitä tavanomainen tuotanto. Esimerkiksi Eviran ja Luken tilastojen mukaan 2015 luomuhyväksytty viljelyala (pl. siirtymävaiheen ala) oli 8,4 % ja luomuviljasato oli vain 2,3 % Suomen koko viljantuotannosta. Näiden lukujen avulla voidaan laskea, että luomutuotannossa tarvitaan 3,9-kertainen pinta-ala saman viljamäärän tuottamiseen kuin tavanomaisessa tuotannossa. Luomun huono tuottavuus näkyy myös luomun osuudessa maidon tuotannossa (2,2%), tuoreessa lihassa (1,3%) ja lihavalmisteissa (0,4%).

Luonnoksessa tuodaan myös esille maailmanlaajuisena haasteena ruoan riittävyys. Suomi ei tähän haasteeseen vastaa, jos se - vieläpä "strategisena tavoitteena" - suosii huonotuottoista luomutuotantoa.

Suomi ei tässä asiassa elä missään erillisessä saarekkeessa, jos se Pekka Kaupin ym. äskettäin (17.10.2016) Helsingin Sanomissa esillä olleiden tutkimusten mukaan käyttää omaan ravitsemukseensa muun maailman peltoalaa jopa noin 600 000 hehtaarin edestä. Suomen oman ruoantuotannon vähentäminen luomutuotannon suosimisen ja luomualan lisäämisen kautta ei tässä asetelmassa voi olla eettinen ratkaisu.

Vähintä, mitä ruokapolitiikassa pitäisi luomuviljelyn suhteen muuttaa, olisi se, että se edes taas palautettaisiin kysyntälähtöiseksi, kuten oli vielä
kirjattu Kataisen hallituksen ohjelmassa. Kun luomutuotteiden osuus elintarvikemyynnistä on alle 2 % ja kun luomutuotteiden hinnat ovat noin kaksinkertaisia, merkitsee tämä sitä, määrällinen kysyntä on noin 1 %. Luomuviljelyn surkea tuottokin huomioon ottaen noin 4 % peltoalasta riittäisi hyvin luomun kysynnän tyydyttämiseen. Nykyinen 20 %:n tavoite on siten täysin ylimitoitettu, utopistinen. Koska luomumyynnistä myös suurempi osuus kuin tavanomaisesta ruoasta on tuontiruokaa ja luomuruoan vienti on erittäin vähäistä, edes tuota 4 % ei käytännössä tarvittaisi.

Selonteossa puhutaan uusista kasvin- ja eläinjalostustekniikoista, ja valitetaan eurooppalaisen lainsäädännön selkeyden puutetta. Rohkeammin sopisi linjata, että Suomi kannattaa geenimuuntelua, sekä sen jo perinteisissä muodoissa, että myös sen uusissa sovellustavoissa.

Yksityiskohtana haluamme mainita, että Intiassa on äskettäin kehitetty GMO-lajikkeita palkokasveista, joissa on kyetty lyhentämään niiden kasvuaikaa. Yhteistyössä vaikka näiden Intian tiedemiesten kanssa kyettäisiin varmasti Suomessakin ratkaisemaan olemassa olevat ongelmat palkokasviasiassa. Muuntogeeniset ratkaisut voisivat auttaa Suomen irti hyvin nolosta riippuvuudestaan tuontiproteiinista eläinten ruokinnassa.

Myös Suomen maatalouden kansainvälisen imagon parantamisessa olisi luultavasti parempi ratkaisu pyrkiä EU:n johtavaksi maatalouden GMO-tekniikan kehittäjäksi ja soveltajaksi kuin yrittää pyrkiä sellaiseksi luomumaaksi kuin Kuuba ja Bhutan. Vaikka sellainen tavoite muutama vuosi sitten oudon yksimielisyyden vallitessa omaksuttiinkin (Ollilan "maabrändityöryhmä", 50% luomutavoitteineen, ja sen saama vastaanotto. Nykyinen virallinen 20 %:n tavoite on yhä "riisuttu" versio tuosta täysin epärealistisesta ja perustelemattomasta tavoitteesta.)


Helsingissä 28.10.2016

Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry

____________

Keskusteluumme tästä selonteosta ja lausunnostamme:

Vs: Suomesta "luomumaa"?

Heikki Jokipii, 29. 10. 2016.

Takaisin uutislistaan

Puu

© Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry