Logo Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa-Turvattu Luonto ry
Etusivu Uutiset Artikkelit Keskustelut Linkit Yhdistys

LAUSUNTO luonnoksesta hallituksen esitykseksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain

... muuttamisesta (KOULUJAKELU)

EU-komissio on antanut pienehkön ylimääräisen tukirahan kouluruokailun edistämisestä, jonka saamisen edellytyksenä on maakohtainen oma ohjelma, jota tuo hallituksen esitys koskee. EU:n tavoitteena on edistää terveellisiä ruokailutottumuksia. Kuitenkin myös muita tavoitteita tehdään sen asetuksessa mahdollisiksi maakohtaisessa kouluruokaohjelmassa.

Suomi on nyt tehnyt, omassa ohjelmaesityksessään, valinnan, että tarkoituksena on myös lisätä luonnonmukaisen tuotannon tunnettuutta ja tuotteiden kysyntää. Tuo tavoite on Suomella selvästi myös keskeinen.

Katsomme, että näin ei pitäisi tehdä, luomutuotteiden lisääminen kouluruokailusssa ei edistä tuota päätavoitetta. Luomuruoka ei ole terveellisempää kuin tavanomainen ruoka, ja koska se kuitenkin on kalliimpaa, sen lisäämispyrkimys lopulta laskee koululaisten ravinnon terveellisyyttä ja laatutasoa.

Luonnoksessa myönnetään, että "määrärahan rajallisuuden ja luonnonmukaisten tuotteiden korkeamman tukitason vuoksi tuettavia tuotteita jouduttaneen kuitenkin nykyisestä supistamaan ja keskittämään tuki nestemäisiin tuotteisiin". Käytännössä tarkoitetaan sitä, että nyt osalle koululaisista tarjottaisiin rasvatonta luomunaitoa, johon on lupa nyttemmin lisätä D-vitamiinia. Sitä ei myönnetä, että tuollainen uudistus ei yhtään lisää koululaisten hyvinvointia, koska jo tällä hetkellä heille tarjotaan tavanomaista D-vitaminoitua maitoa.

Myöskään hedelmä- ja vihannestuen kohdistaminen luomutuotteisiin ei lisää lasten hyvinvointia.

Niinpä tuo valinta johtaa pelkästään siihen, että luomutuotannon asemaa entisestään pönkitetään Suomessa, siitä EU-määrärahasta tulee vain eräs luomutuen lisämuoto. Hedelmä- ja vihannestuki ei luultavasti suuntaudu edes kotimaiseen luomutuotantoon, koska tuonnin osuus tuossa tuoteryhmässä on erityisen korkea.

Epäilemättä nyt hallituksella on voimassa tavoite, että luomutuotannon osuutta on laitosruokailussa lisättävä. Sen sijaan, että tätä EU:n esitystä ja määrärahaa nyt käytetään sen tavoitteen edistämiseen, pitäisi mielestämme nyt harkita, onko koko tavoite mielekäs.

Vaikkei tuota hallituksen tavoitetta ehkä pystytä tässä yhteydessä muuttamaan, voitaisiin jo nyt keskustelu siitä aloittaa, ja hylätä tuon esityksen ehdotus lisätuen antamisesta luomulle.

***

Lähetetty Maa- ja metsätalousministeriölle 5.12.16. Kirjaamo myös vahvisti sen perilletulon.

Tarkemmin asiasta keskustelussamme:

Vs: Luomu laitosruokailussa ja muu pyrkimys pakkosyöttää

Heikki Jokipii, 6. 12. 2016.

Takaisin uutislistaan

Puu

© Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry