Logo Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa-Turvattu Luonto ry
Etusivu Uutiset Artikkelit Keskustelut Linkit Yhdistys

Vastineemme Voima-lehden kirjoitukseen

Eli tähän kirjoitukseen:

Arvovalintoja pelon ja journalismin välillä

____________________________________

Onko hyvää lehtimiestapaa nimittää selviä virheitä artikkelin korjauksissa "epätarkkuuksiksi"?

Näin on mielestämme tapahtunut tuossa yllä olevassa artikkelissa "Arvovalintoja pelon ja journalismin välillä", jossa on lopussa lisäys:

"Juttua korjattu 3.12.2016 kello 12.15 ja tarkennettu Kiven kirjoittaman jutun sisältäneen epätarkkuuksia, vaikkakaan ei asiavirheitä."

Yhdistyksemme on nimittäin niiden alkuperäisten oikaisuesitysten (tai -vaatimusten) esittäjä. Meitä luonnehditaan tuossa artikkelissa "Monsantoa ja geenimanipulointia lobbaavina tahoina".

Yhdistyksemme osoitti, että mm. näillä keskeisillä lauseilla Kiven alkuperäistekstissä ei ole todellisuuspohjaa (lauseiden numerointi lisätty):

(johdantolause:) "Yhtenä esimerkkinä toimii Yhdysvaltojen ja Kolumbian välinen elokuussa voimaan astunut vapaakauppasopimus, jonka yhteydessä yhdysvaltalaiselle monikansalliselle Monsanto-korporaatiolle annettiin laaja patentointisuoja geenimuunneltuihin viljelyssiemeniin.

(1.)Samalla Kolumbian maatalouslakia muutettiin niin, että kaikki muut siemenkannat luokiteltiin epähygieenisiksi ja vaarallisiksi.
(2.)Tämän seurauksena Kolumbian paikalliset siemenviljat julistettiin laittomiksi ja määrättiin tuhottaviksi.
(3.)Elokuussa voimaan astuneen vapaakauppasopimuksen mukaan määriteltiin, että ainoastaan Monsanton patentoimia geenimuunneltuja siemenlajikkeita sai enää myydä ja kasvattaa.

(4.)–Elokuussa poliisit laitettiin kolumbialaisten pienviljelijöiden tiloille ja kymmeniä tuhansia tonneja siemenviljaa poltettiin.
(5.)Syntyi mielenosoituksia ja viimein presidentin oli kumottava uusi säädös ja sallittava jälleen kotimaisten siementen käyttö, kertoo Suomen Akatemian tutkijatohtori Kröger."


Lauseet 1-3 edellyttäisivät, että Kolumbian laeissa, asetuksissa tai muissa päätösteksteissä, tai vapaakauppasopimuksen teksteissä olisi pykälä, kohta tai edes jokin maininta asiasta. Mitään tällaisia ei ole kuitenkaan löytynyt.

Kohta 4. on myös yhteydessään epätosi, koska siinä yhteydessään se väittää, että siementen tuhoaminen olisi liittynyt siihen, että ne eivät olleet Monsanton siemeniä.

Yksi (1) laittoman sertifioimattoman siemenen takavarikko maassa tehtiin. Kolumbiassa on voimassa sama laki kuin Suomessa, vain sertifioidun siemenen markkinointi on sallittua. Takavarikko tapahtui lisäksi torilla, eikä viljelijöiden tilalla, ja määrä oli pikemminkin tonneja kuin kymmeniätuhansia tonneja.

Kyse oli laittomasta ja terveydelle vaarallisesta riisistä. Riisin siemenkauppa on Kolumbiassa 100%:sesti kotimaisten siementuottajien käsissä, eikä Monsantolla ole edes myynnissä GMO-riisiä.

Kohta 5. edellyttäisi myös olemassaolevaa presidentin päätöstä. Sellaista ei tietystikään löytynyt, koska kotimaisten siementen käyttö oli koko ajan ollut sallittua, erityisesti maatiaissiementen.

Yrityksenä muuttaa kyseistä virheellistä uutista, Kivi aikanaan korvasi sanan "Monsanto" ilmauksella "yhdysvaltalaiset monikansalliset yhtiöt". Asia ei sillä tullut yhtään todemmaksi, ks. kopio oikaisuesityksemme jatko-osasta:

http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=75.msg4742#msg4742

(Huom. se, että Jaana Kivi ja myös Markus Kröger ovat sen jakelussa mukana!)

Itse asiassa tuo johdantolausekin on harhaanjohtava, koska ko. sopimuksessa ei annettu Monsantolle tai muille yhdysvaltalaisille monikansallisille yhtiöille mitään erityisoikeuksia, vaan siinä ilmoitettiin, että noudatetaan kansainvälistä UPOV-siemensopimusta. Sen sopimuksen on muuten Suomikin ratifioinut.

YLE:n uutiseen tehtiin perusteellisia korjauksia. Se on nykymuodossaan linkattuna tuosssa blogiartikkelissakin, mutta tässä nyt uudelleen: http://yle.fi/uutiset/3-6948616

YLE kuitenkin dokumentoi muutoksensa hyvin ylimalkaisesti. Tuota linkattua artikkelia voi nyt verrata näihin tässä puheenvuorossa dokumentotuihin alkuperäisiin väitteisiin.

Niinpä on tuossa yhteydessä aikamoista puhua "epätarkkuuksista". Nuo ovat ilmiselvästi asiavirheitä.

Emme ymmärrä, miksi Kivi haluaa nyt avata tämän vanhan, selvästi "hävityn" asian, vaikka ei ole edes löytänyt siitä mitään lisäaineistoa. Rohkaistuiko hän siitä, että artikkelissa mainitun kirjan tekijät nielivät sellaisenaan hänen tulkintansa asiasta?

Me olimme jo lähes unohtaneet asian, tulkinneet sen "tekevälle sattuu" -linjalla, emmekä siis itse ole sitä enää esille tuoneet. Mutta tähän juttuun (ja Kansan Uutisten vastaavaan tarinaan) oli nyt pakko reagoida.

Niinpä tuo artikkeli, korjauksineenkaan, ei (ainakaan noilta kuvaamiltamme osin) palvele sananvapautta tai hyvää lehtimiestapaa, vaan Kiven tarvetta todistella, ettei hän oikeasti koskaan ole erehtynyt.

Emme oikein pidä siitä, että meitä kutsutaan "Monsanton lobbareiksi", eli sen maksetuiksi avustajiksi, palkatuiksi kätyreiksi, kuten nyt myös Voima-lehdessä tehdään. Yksinkertaisesti siksi, koska se ei pidä lainkaan paikkaansa.

Sen sijaan mieluusti meitä voi kutsua geenimanipulointia "lobbaaviksi", eli sitä asiaa kannattavaksi ja edistämään pyrkiviksi, koska sitä olemme koko yhdistyksemme olemassaolon aikana avoimesti olleet.

____________________________________

Normaalilla tavalla lähetimme vastineemme eli kommentimme sinne. Teknisesti se onnistui, "kone" ilmoitti, että "kommentti odottaa hyväksymistä". Sitä ei kuitenkaan hyväksytty. On mahdotonta, ettei sitä olisi huomattu, koska lähetimme kommentistamme tiedon myös lehden päätoimittajalle sähköpostissa, jossa toivoimme sen julkaisemista (ks. keskustelumme, linkissä alla).

Eli kommenttiamme ei hyväksytty artikkeliin, jossa "tageina" eli teemoina olivat mm. nämä: "journalismi", "lehdistönvapaus", "sananvapaus" ja "sensuuri".

Aiemmin olemme jo julkaisseet tästä samasta asiasta uutisen:

YLE korjasi uutisensa Monsanto-satuilut


PS. 16.12.16: Iso yllätys: ko. vastineemme onkin nyt ilmestynyt Voima-lehden ko. palstalla. Asian mukaisin "takaisinvedoin" meidän puoleltamme. Jätän kuitenkin tekstit tänne muutoin ennalleen, jotta tämäkin "sivuepisodi" tulee satunnaiselle lukijalle ymmärrettavämmaksi. Mutta sen lisäksi ja siitä huolimatta: kiitän päätoimittaja Veera Järvenpäätä.


Keskusteluumme asiasta:

Vs: Monsanton käyttäytyminen?

Heikki Jokipii, 12. 12. 2016.

Takaisin uutislistaan

Puu

© Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry