Logo Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa-Turvattu Luonto ry
Etusivu Uutiset Artikkelit Keskustelut Linkit Yhdistys

VTV: Maatalouden ympäristökuormitusta ei ole saatu vähennettyä

Valtiontalouden tarkastusviraston uudessa raportissa todetaan, että

”maatalouden ympäristökuormitusta ei ole saatu vähennettyä Suomen EU-jäsenyyden aikana.Ympäristötuen vaikutus ravinnepäästöjen määriin on ollut melko olematon. Nykytoimilla ei tulla saavuttamaan tavoiteltuja vähennyksiä ravinnepäästöissä. Kannattavinta olisi kohdistaa toimenpiteitä vesistöihin viettäviin peltoihin sekä lannoituksen vähentämiseen.”

Mitään uusia keinoja asiantilan parantamiseksi raportin tekijöillä ei kuitenkaan juuri ole, ainoastaan suositus vanhojen keinojen tehostamisesta ja tarkemmasta kohdentamisesta.

Suorakylvö mainitaan hyvänä keinona: ”Tutkimusten mukaan suorakylvö eli muokkaamatta viljely johtaa lähes samansuuruiseen vähennykseen savimaiden eroosiossa kuin se, että pelto olisi nurmipeitteinen (Uusitalo ym. 2007). Suorakylvöä voi käyttää eräänä ympäristötuen lisätoimenpiteenä”.

* * *

Merkille pantavaa on, että raportissa ei yritetä tuoda esiin luomuviljelyä tällaisena keinona.

Luomuviljely esiintyykin koko raportissa oikeastaan vain kerran, tällaisessa vaikeasti tulkittavassa kappaleessa:

”Siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon eli väkilannoitteista kokonaan luopuminen alentaa satotasoja yleensä 30-50%. On huomattava, että jos esimerkiksi kauran osalta siirryttäisiin luonnonmukaiseen tuotantoon, tuotanto saataisiin vastaamaan kotimaista kulutusta. Noin kolmannes kaurasadoista on viime vuosina viety ulkomaille.”

Kappaleen sanoma ei oikein aukea, koska raportti ei lainkaan väitä, että ainoastaan väkilannoitteet olisivat vesistöjen kannalta ongelma. Tuossa ei myöskään arvioida, mitkä olisivat luomuviljelyn seuraukset näille päästöille. Jos taas kauraa viljeltäisiin kolmanneksen vähemmän tavanomaisella tavalla, päästöjenkin luulisi vähentyvän kolmanneksella.

* * *

Raportti on löytyy ja on ladattavissa seuraamalla linkkiä alla, siellä linkkiä ”Toiminnantarkastuskertomukset” ja valitsemalla siellä vuosi 2008.

VTV:n oma uutiinen asiasta

Heikki Jokipii, 21. 09. 2008.

Takaisin uutislistaan

Puu

© Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry